Nowe technologie w architekturze – BIM

Z przyjemnością obserwujemy, że niezwykle istotna z punktu widzenia zarówno osób prywatnych jak i przedsiębiorców branża architektoniczna stale się rozwija, przede wszystkim poprzez implementację wysoce zaawansowanych rozwiązań, dzięki którym możliwe jest znaczne ograniczenie kosztów projektowania budynków przy jednoczesnym zapewnieniu, że będą one spełniały wszelkie możliwe wymogi odnośnie bezpieczeństwa, walorów użytkowych, czy w końcu aspektów estetycznych. Jedną z technologii, która na przestrzeni ostatnich lat zrewolucjonizowała pracę architektów jest bez wątpienia BIM, a więc Building Information Modelling, który to termin przetłumaczony został na język polski jako „modelowanie informacji o obiektach budowlanych”. Na czym on polega i jakie korzyści oferuje? Aspektami tymi zajmiemy się w ramach dzisiejszego artykułu.

MODELOWANIE BIM
Vostok Design – pracownia tworząca projekty w oparciu o BIM

Technologia BIM umożliwia tworzenie w pełni zdigitalizowanych, trójwymiarowych modeli projektowanych obiektów, które to można dowolnie modyfikować na każdym etapie przygotowania. Unikamy więc sytuacji, w których niewielki błąd na samym początku procedury tworzenia schematu nowego budynku lub też konieczność wprowadzenia zmian na skutek modyfikacji zamówienia przez klienta powoduje konieczność przygotowywania całego projektu budowli zupełnie od nowa. W przypadku oprogramowania umożliwiającego modelowanie informacji o budynku, każdy element projektu opisany jest szeregiem zmiennych i danych, które to architekt może w dowolnym momencie zmienić, dostosowując je do swoich potrzeb, nie wpływając przy tym negatywnie na użyteczność budynku. Komputer sam bowiem przelicza działające na rzeczony obiekt siły, naciski, jak również informuje o ewentualnych problemach, które należałoby poprawić, aby uniknąć sytuacji, w której okaże się, iż projekt nie spełnia wymogów prawa budowlanego. Nagła zmiana wstępnych założeń przez przedsiębiorcę lub osobę prywatną również nie stanowi jakiegokolwiek problemu, bowiem z raz stworzonego projektu można usunąć ściany, elementy wykończeniowe, czy nawet całe piętra. Równie proste jest także dodawanie kolejnych komponentów, szczególnie jeżeli mają one być zbliżone do tych już istniejących – w wielu sytuacjach całkowicie wystarczające okazuje się zastosowanie funkcji „kopiuj” oraz „wklej”, a następnie modyfikacja podstawowych parametrów zgodnie z wytycznymi.

Jakie jeszcze korzyści technologii BIM można w tym miejscu wymienić? Bez wątpienia stwierdzić należy, że implementacja rozwiązań z tego zakresu umożliwia przygotowywanie dokumentacji oraz projektów z większą dokładnością oraz przy minimalnej ilości popełnianych błędów – wszystkie one mogą bowiem zostać wyeliminowane momentalnie po ich identyfikacji. Łatwiejsza staje się także weryfikacja projektu, natomiast zunifikowane formaty projektów pozwalają na współpracę pomiędzy kilkoma architektami lub też biurami projektowymi, szczególnie w sytuacji realizacji o wysokim stopniu skomplikowania. BIM to także korzyści dla osób zlecających, które zestaw dokumentów i schematów umożliwiających na przystąpienie do prac budowlanych otrzymać mogą znacznie szybciej niż miało to miejsce jeszcze w niedalekiej przeszłości!